ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม “ พุธเช้าข่าว สพฐ “ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์