สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมชี้แจงส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Zoom Meeting

วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์