คำสั่ง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ (คำสั่ง สพฐ.)

คำสั่ง OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ (คำสั่ง สพฐ.) สำหรับคณะกรรมการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป