สพม.นครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำอาวุโส ปีงบประมาณ 2564 “มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ”

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำอาวุโส ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ “มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ” ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์