ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนันทนา อุ่นทิวากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ นางขนิษฐา บรรเลงกลอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารด้านการเงินและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี​ ดร.จงกล​ เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ และ คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนครสวรรค์