ผอ.สพม.นครสวรรค์ เยี่ยมชมการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ English Literacy ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์ HCEC และ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ English Literacy โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 2 ท่าน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ท่านเข้ารับการทดสอบ ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีนครสวรรค์