สพม.นครสวรรค์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ”

วัน พุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” โดยพบกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง” ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์