สพม.นครสวรรค์ นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี

วัน อังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนันทนา อุ่นทิวากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี