บุคลากร สพม.นครสวรรค์ เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงความยินดีกับนางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เนื่องในโอกาสแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่ม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์