นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นางจริยา ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนันทนา อุ่นทิวากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์