กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย
ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา