กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย
ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาววิสาขา ประทุมชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

Model กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา